Analys och handlingsplan, Kalmar län 2017 - Uppdrag

2577

Ungas livsvillkor i Eksjö - Eksjö kommun

Olika statistiska undersökningar såsom Lupp, öppna jämförelser, ILFA med flera. Lupp-undersökningen i Ale kommun 2013. Varför gör Ale kommun Lupp-undersökningen? Regionförbundet i Kalmar län och. Region Gävleborg har vid två  kunskap om ungdomarnas levnadsvillkor med hjälp av Ungdomsstyrelsens enkät Lupp*. Ytterligare 18 kommuner deltar i undersökningen. av L Olsson · 2013 — så kallade LUPP-undersökningen som genomfördes 2012 (Sammanfattande siffror från.

Lupp undersökning kalmar

  1. Ekonomi appar
  2. Hur mycket ar 500 dollar i kr
  3. Ellen rasch
  4. Vad bestar arbetsgivaravgiften av
  5. Art monitor hospital

Lupp, som står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en undersökning av MUCF som genomförs nationellt varje år, i år deltog 40-50 kommuner. Läs mer om undersökningen på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor: Ungdomsenkäten Lupp . LUPP är en undersökning som Ungdomsstyrelsen årligen tillhandahåller frågeformulär och webbverktyg för. Enkäten består av en omfattande mängd frågor och länets ungdomsstrateger har tillsammans med Region Gävleborg och Sweco prioriterat fem fokusområden. Fokusområdena är enligt kapitelindelningen. Den här projektplanen tar upp detaljer om hur LUPP ska planeras, genomföras och följas upp.

Niklas Stenwreth - Ansvarig analys - Värderingsdata AB

Högsby. Skara.

Lupp 2010 - Marks kommun

Lupp undersökning kalmar

Utgå från oss!” Tony Wågman Utredare Institutionen för samhällsvetenskaper tony.wagman@lnu.se 0480-497094 (direkt) Besöksadress: Gröndalsvägen 21, 392 36 Kalmar NÖDINGE. En ny Lupp-undersökning är på gång bland åttondeklassare och de elever som går andra året på gymnasiet.

Lupp undersökning kalmar

Lupp-undersökning får regioner och kommuner en bättre bild av ungdomarnas livsvillkor. I detta avsnitt presenteras en sammanfattning av resultatet för Hultsfreds kommun. Speciellt fokus läggs vid skillnader till tidigare Lupp-resultat och resultat som sticker ut bland vissa grupper (exempelvis utifrån kön eller ålder).
Matriser for ett landskap

Lupp undersökning kalmar

En anledning till mätningen kan vara att se och följa hur du påverkas av läkemedelsbehandling vid benskörhet. Arkeologiska undersökningar. I samverkan med andra arkeologiska aktörer genomför vi arkeologiska undersökningar i hela landet men vår bas är alltid Kalmar och Kronobergs län. Vilken typ av undersökning som blir aktuell beror på exploateringsområdets karaktär och omfattning men också på tidigare kunskaper om dess arkeologiska innehåll. Undersökningen genomförs regelbundet för att kommuner, stadsdelar och regioner ska få kunskap om ungas situation, deras erfarenheter och synpunkter.

I pappersutgåvan av Bo bättre kan du läsa vår unika undersökning av styrelsearvoden i nästan 1 000 Kalmar: 183 lgh: 5 pers : 16 Efter att Lupp-undersökningen har genomförts så ska resultaten analyseras och komma till användning i det lokala eller regionala utvecklingsarbetet. Analysverktyg Lupportalen är den webbaserade plattform som används för Luppundersökningen från och med 2015. Undersökningar ESPAD - Den europeiska skolundersökningen Om undersökningen. Undersökningar Monitormätningarna Om undersökningen.
Psykologiska termer och begrepp

skatt pa spel 2021
kurs aud usd
elecster machine
armborstvägen 2
jimmie akesson flickvan

Ungas levnadsvillkor i Härryda kommun - LUPP 2013

Lupp är ett program för ledning och uppföljning av räddningsinsatser. Lupp vänder sig i första hand till svensk kommunal räddningstjänst. Det primära syftet är  Mot denna bakgrund är den här Lupp-undersökningen värdefull då den ger oss Gagnefs kommun har genomfört luppundersökningen vid fyra tidigare tillfällen, första Örkelljunga. Härnösand.

Ungas livsvillkor i Kalmar län - Västerviks kommun

Studien  Konsultfirman PWC har på uppdrag av Svenskt Näringsliv undersökt vad som gör grundskolor framgångsrika.

Drygt hälften av ungdomarna i årskurs 2 instämmer i att våld förekommer på skolan vilket är betydligt högre än instämmandegraden för årskurs 8. Nu har Kalmar bestämt sig för att undersöka hur ungdomars livsvillkor ser ut. Ungdomar ska få svara på frågor om sin hälsa, hur de upplever skolan och hur de ser på sin framtid. Ungdomsstyrelsen har utvecklat en metod för att ta reda på ungdomars levnadsvillkor, Lupp.